Vloerverwarming & Beton Ciré

Boncreat vloeren gaan prima samen met de huidige en oudere vloerverwarmingssystemen. Ook zijn de Boncreat vloeren geschikt voor vloerkoelingssystemen. Wel zijn er een aantal spelregels die van te voren moeten worden toegepast. Zo dient u 24 uur voor het aanbrengen van de vloer de watertemperatuur op 20 graden te zetten (let op dat gaat niet via de normale kamer thermostaat)

Het opstookprotocol

Bij het verwarmen van de vloerverwarming worden de slangen warm, hierdoor zetten de slangen uit en zullen ze bij afkoeling weer krimpen. Bij een nieuw systeem zal daarom altijd eerst een opstookprotocol moeten worden doorlopen. Het opstookprotocol voorkomt het scheuren van de ondervloer door de warmte van de vloerverwarming. Indien de ondervloer scheurt zou de Boncreat vloer mee kunnen scheuren.

Alvorens het opstookprotocol mag worden uitgevoerd dient een nieuwe zandcement dekvloer minimaal 28 dagen oud te zijn, bij een anhydriet vloer kunt u veelal al na 7 dagen starten met het opstookprotocol.

Bij een opstookprotocol wordt de temperatuur van het water dat door de slangen loopt van 20 naar 40 graden gebracht en weer van 40 naar 20 graden. Dit gaat in etappes van 5 graden per 24 uur startend bij 20 graden.  Daarna laat u het systeem in ieder geval 3 dagen op 20 graden staan. Een opstookprotocol duurt dan 13 dagen.

Dag 1 -24 uur 20 ˚C / Dag 2 -24 uur 25˚C / Dag 3 -24 uur 30˚C, Dag 4 -24uur 35˚C / Dag 5 – 24 uur 40˚C.   en dan vervolgens van 40˚C weer naar 20˚C in hetzelfde tempo.  Laat de vloerverwarming daarna 3 dagen op 20 graden staan.  Voor een beton ciré vloer mag de uiteindelijk gebruikte watertemperatuur nooit hoger staan dan 40 graden.

U regelt de watertemperatuur van de leidingen bij de verdeelunit of de ketel. Ook moet u er voor zorgen dat er wel een warmte vraag is door op de kamerthermostaat te zorgen dat de verwarming ook aanslaat en het water in de leidingen rond zal gaan pompen door het systeem.  

Het restvochtgehalte in een zand cement dekvloer mag 2.5% bedragen en van een anhydriet vloer 0.5 %. Het opstookprotocol kan bijdragen aan het laten drogen van de vloer.

Let op: Dit is een algemeen opstookprotocol, leveranciers van vloerverwarmingssystemen geven zelf hun richtlijnen af, die richtlijnen zijn bepalend voor wat u moet doen. Zo zijn er ook systemen waarbij een opstookprotocol helemaal niet nodig is. Deze systemen dienen wel altijd minimaal 14 dagen te hebben gefunctioneerd.

Ingebruikname van de vloerverwarming na het aanbrengen van de vloer

Nadat de vloer is aangebracht mag u de vloerverwarming langzaam omhoog zetten beginnend bij 20 graden en dan per 24 uur met 5 graden verhogend tot maximaal 40 graden watertemperatuur.

Elektrische Vloerverwarming

De Boncreat vloeren zijn ook prima geschikt voor elektrische vloerverwarming. Bij een elektrische vloerverwarming zit normaal gesproken op het systeem van de thermostaat een eigen opstookprotocol.

Er mag pas gestart worden met een opstookprotocol als de ondergrond zoals een cement dekvloer minimaal 28 dagen oud is en bijvoorbeeld de egaline laag waar de vloerverwarming in is ingebed goed gedroogd is. Volg altijd de richtlijnen van de leverancier van de vloerverarming.

Oude vloerverwarmingssystemen

Bij oudere vloerverwarming systemen , zijn de slangen niet altijd diffusiedicht of is soms de garantie daarop verlopen. Dan kan er zuurstof en vocht uit het systeem komen. In dat soort gevallen dient eerst een epoxy vochtscherm te worden aangebracht .

Heeft u interesse in één van onze producten of een andere vraag vul dan onderstaand formulier in of neem gerust contact op via 078-6100 818

VRAAG OFFERTE AAN

    Uw naam (verplicht)

    Wilt u een prijsopgave voor alleen Materialen of een uitgevoerd project:

    Wat wil u afgewerkt hebben ?

    In welk product bent u geïnteresseerd :