ALGEMENE EISEN ONDERGROND 

BONCREAT KANT EN KLAAR 

Januari 2015 

Ondergrond dienen voor behandeling schoon, vormvast, vlak, stabiel, matig zuigend en blijvend droog te zijn. 

Schoon 

 • Voor alle ondergronden geldt, vetvrij, stofvrij en vrij van eventuele loszittende of loskomende delen. Vet kunt u goed verwijderen door 1 deel Ammonia te mengen met 9 delen water en de ondergrond hiermee te reinigen. Vervolgens 2 maal schoonspoelen met schoon leidingwater en vervolgens 24 uur laten drogen. 
 • Stof:  Verwijdert u met stofzuiger, bezem, en/of wisser. 
 • Gebruik bij twijfel altijd Boncreat Primer 

Vormvast 

 • Een ondergrond dient niet van vorm te veranderen, er dient altijd rekening gehouden met eventuele werking van de ondergrond, eventuele dilataties in ondergronden dienen gerespecteerd te worden. 

Vlak 

 • Voor alle ondergronden geldt, hoe vlakker deze is, des te beter het eindresultaat zal worden. Boncreat beton ciré is niet geschikt om mee uit te vullen of uit te vlakken vanwege de beperkte laagdikte. Een ondergrond dient daarom ook niet te veel structuur te hebben.  
 • Maak voor hechting ook altijd een afronding aan hoeken. Scheuren en gaten dienen deugdelijk gevuld en/of gerepareerd te zijn. 

Stabiel 

 • Alle ondergronden dienen stabiel te zijn, het werken of bewegen van een ondergrond kan scheuren veroorzaken.  

Matig zuigend 

 • Een ondergrond dient niet volledig open of volledig dicht te zijn, gebruik bij twijfel altijd Boncreat primer. 

Blijvend droog 

 • De ondergrond dient altijd maximaal het restvochtpercentage te bevatten wat in het geldende klimaat normaal is, voor iedere soort ondergrond (hout, cement, gips stuclagen geldt hiervoor een eigen vochtgehalte, laat u hierover informeren. 
 • Vocht van buitenaf dient altijd geweerd te worden, denk hierbij aan optrekkend of doorslaand vocht van buiten, maar ook aan naden of kraangaten in badkamers.  

Cement dekvloeren  

 • minimaal 28 dagen oud,  restvochtpercentage maximaal 2,5 % 
 • Altijd egaliseren met een (nagenoeg) krimpvrije niet scheurende egaline 
 • Gebruik bij geringste twijfel altijd een primer/grondering (ivm kalk, vet en/of stof). 
 • Ook hier geldt hoe vlakker en strakker de ondergrond, des te mooier wordt het eindresultaat. 
 • Bestaande dilataties in ondergronden dienen altijd te worden overgenomen in het beton ciré. 
 • Scheuren of barsten dienen eerst deugdelijk gerepareerd te worden (losse delen uitschrapen, gaasband aanbrengen en opvullen met een reparatiemortel /vuller). Indien dit gebeurt met epoxy dan altijd inzanden voor hechting.  
 • Controleer voor u Boncreat Beton Cire aanbrengt of er geen uitstekende deeltjes in de egaline laag zitten, schuur of steek deze weg. 

Anhydriet dekvloer  

 • Minimaal 42dagen oud, restvochtpercentage maximaal 0,5 % 
 • Controleer of de sliblaag nog aanwezig is, deze dient verwijderd te worden door de anhydriet dekvloer te schuren. (indien u met een muntje over de vloer een streep trekt dient er een zwarte streep te ontstaan, indien er echter een (wit) poeder ontstaat moet er nog geschuurd worden. 
 • Altijd egaliseren met een krimpvrije niet scheurende egaline voor calciumsulfaatgebonden vloeren. Gebruik altijd een primer/grondering (ivm kalk, vet en/of stof). 
 • Ook hier geldt hoe vlakker en strakker de ondergrond, des te mooier wordt het eindresultaat. 
 • Bestaande dilataties in ondergronden dienen altijd te worden overgenomen in het beton ciré. 
 • Scheuren of barsten dienen eerst deugdelijk gerepareerd te worden (losse delen uitschrapen, gaasband aanbrengen en opvullen met een reparatiemortel /vuller). Indien dit gebeurt met epoxy dan altijd inzanden voor hechting.  
 • Controleer voor u Boncreat Beton Cire aanbrengt of er geen uitstekende deeltjes in de egaline laag zitten, schuur of steek deze weg. 

Bestaand tegelwerk 

 • Kijk of het tegelwerk goed vast zit, eventueel losse delen opnieuw vastlijmen. Tegels ontvetten conform reiniging advies op pagina 1.  
 • Tegels voorstrijken met een kwartshoudende primer, na droging alles uitvlakken en daarbij de voegen goed egaliseren met stabiele krimpvrije niet scheurende egaline tot het tegelwerk niet meer zichtbaar is (meestal 2 keer)  

WANDEN 

Gipsstuc wanden (bestaand of nieuw) 

 • Gipsstuc wordt afgeraden in natte ruimtes of condensgevoelige ruimtes zoals badkamer en keukens. Gipsstuc kan in overige ruimtes op de wand als ondergrond dienen mits behandeld met Boncreat Primer. 
 • Indien Gipsstuc al in een Badkamer aanwezig is dient deze eerst voorzien te worden van een voorstrijk plus vochtscherm voor binnen (kwaliteit minimaal A0) met kimband in de hoeken.
 • Vervolgens dient het geheel gestuct te worden met circa 5 mm fijne stabiele cementgebonden stuc zoals Cementstuc 955 en na droging voorzien van Boncreat Primer 

Gasbeton/Ytong blokken/ Kalkzandsteen. 

 • Altijd voorstrijken met een primer en vervolgens vlak stucen, laten drogen en met Boncreat Primer behandelen. 
 • In badkamer dient de stuc een stabiele fijne cementgebonden stuc te zijn bijvoorbeeld Cementstuc 955, hierin moeten tevens in de natte cel een vochtscherm A0 en kimband verwerkt zijn. In badkamers adviseren wij om kalkzandsteen altijd te voorzien van alkalibestendig metergaas (wapening) 

Gipsplaten (groene) 

 • De naden en schroefgaten afsmeren, de naden altijd met goed gaasband afwerken omdat daar de kans op scheuren aanwezig is. 
 • De Gipsplaten vervolgens goed voorstrijken en stucen, in natte ruimtes /condensgevoelige ruimtes met fijne stabiele cementgebonden stuc met daaronder in de natte cel vochtscherm A0 en kimband. 

Bestaand tegelwerk wand 

 • Kijk of het tegelwerk goed vast zit, eventueel losse delen opnieuw vast lijmen. 
 • Tegels voorstrijken met een kwartshoudende primer, na droging alles uitvlakken zodanig dat de tegels niet meer zichtbaar zijn en daarbij de voegen goed dichten, werk in badkamers altijd met een fijne krimpvrije cementgebonden stuc van circa 5mm dikte bijvoorbeeld Cemstuuk 955 

WEDI platen (of vergelijkbaar) 

 • Vlak in badkamers uit met een fijne krimpvrije cementgebonden stuc van circa 5mm dikte bijvoorbeeld Cementstuc 955. Maak in badkamers altijd eerst gebruik van het WEDI waterdichtings systeem  

MEUBELS / AANRECHTBLADEN  

Hout 

 • Altijd stabiele platen gebruiken zoals watervast multiplex of watervast MDF. Ook regulier MDF kan worden gebruikt. Bedacht moet worden dat de uitzettingscoëfficiënt van regulier MDF groter is dan van het watervaste. Dat impliceert dat spanningen op de naden daarbij altijd groter is en eerder tot scheurvorming zou kunnen leiden, zeker bij grotere oppervlaktes wordt dat belangrijk. 
 • Onderlinge delen verljmen met constructie houtlijm (klasse D4) en aan elkaar vast schroeven.  
 • Hoe groter het lijmoppervlak des te beter het eindresultaat, in verstek werken is het beste advies, opdikken kan ook.   
 • Op alle werkingsgevoelige naden goed gaasband aanbrengen en de schroefgaten en naden altijd afsmeren met plamuur en na droging vlakschuren.
 • Ook kan BC flex voorstuc worden toegepast. Of bijvoorbeeld Glasweefsel Band met een epoxy laag (zie verwerking aanrechtbladen)
 • Uitwendige hoeken altijd minimaal R3 afronding of hoger ivm stootschade 

Kunststoffen 

Vanwege de grote verscheidenheid in kunststoffen verwijzen wij u naar het informatieblad kunststoffen. 

Algemeen 

Werk nooit over kit en/of kitresten heen, verwijder deze altijd deugdelijk en secuur 

Deze info dient als richtlijn, u kunt zich hieraan geen rechten ontlenen,