ALGEMENE EISEN ONDERGROND 

BONCREAT KANT EN KLAAR 

Januari 2015 

Ondergrond dienen voor behandeling schoon, vormvast, vlak, stabiel, matig zuigend en blijvend droog te zijn. 

ONDERGROND MOET ALTIJD SCHOON ZIJN

 • Voor alle ondergronden geldt, vetvrij, stofvrij en vrij van eventuele loszittende of loskomende delen. Vet kunt u goed verwijderen door 1 deel Ammonia te mengen met 9 delen water en de ondergrond hiermee te reinigen. Vervolgens 2 maal schoonspoelen met schoon leidingwater en vervolgens 24 uur laten drogen. 
 • Stof:  Verwijdert u met stofzuiger, bezem, en/of wisser. 
 • Gebruik bij twijfel altijd Boncreat Primer 

DE ONDERGROND MOET VORMVAST ZIJN

 • Een ondergrond dient niet van vorm te veranderen, er dient altijd rekening gehouden met eventuele werking van de ondergrond, eventuele dilataties in ondergronden dienen gerespecteerd te worden. 

DE ONDERGROND MOET VLAK ZIJN

 • Voor alle ondergronden geldt, hoe vlakker deze is, des te beter het eindresultaat zal worden. Boncreat beton ciré is niet geschikt om mee uit te vullen of uit te vlakken vanwege de beperkte laagdikte. Een ondergrond dient daarom ook niet te veel structuur te hebben.  
 • Maak voor hechting ook altijd een afronding aan hoeken. Scheuren en gaten dienen deugdelijk gevuld en/of gerepareerd te zijn. 

DE ONDERGROND MOET STABIEL ZIJN

 • Alle ondergronden dienen stabiel te zijn, het werken of bewegen van een ondergrond kan scheuren veroorzaken.  

DE ONDERGROND MOET MATIGE ZUIGING HEBBEN

 • Een ondergrond dient niet volledig open of volledig dicht te zijn, gebruik bij twijfel altijd Boncreat primer. 

DE ONDERGROND MOET BLIJVEND DROOG ZIJN

 • De ondergrond dient altijd maximaal het restvochtpercentage te bevatten wat in het geldende klimaat normaal is, voor iedere soort ondergrond (hout, cement, gips stuclagen geldt hiervoor een eigen vochtgehalte, laat u hierover informeren. 
 • Vocht van buitenaf dient altijd geweerd te worden, denk hierbij aan optrekkend of doorslaand vocht van buiten, maar ook aan naden of kraangaten in badkamers.  

ADVIES PER TYPE ONDERGROND

Cement dekvloeren  

 • minimaal 28 dagen oud,  restvochtpercentage maximaal 2,5 % 
 • Altijd egaliseren met een (nagenoeg) krimpvrije niet scheurende egaline 
 • Gebruik voor extra hechting altijd een primer/grondering voor egaline (ivm kalk, vet en/of stof). 
 • Ook hier geldt hoe vlakker en strakker de ondergrond, des te mooier wordt het eindresultaat. 
 • Bestaande dilataties in ondergronden dienen altijd te worden overgenomen in het beton ciré. 
 • Scheuren of barsten dienen eerst deugdelijk gerepareerd te worden (losse delen uitschrapen, gaasband aanbrengen en opvullen met een reparatiemortel /vuller). Indien dit gebeurt met epoxy dan altijd inzanden voor hechting.  
 • Controleer voor u Boncreat Beton Cire aanbrengt of er geen uitstekende deeltjes in de egaline laag zitten, schuur of steek deze weg. 

Anhydriet dekvloer  

 • Minimaal 42dagen oud, restvochtpercentage maximaal 0,5 % 
 • Controleer of de sliblaag nog aanwezig is, deze dient verwijderd te worden door de anhydriet dekvloer te schuren. (indien u met een muntje over de vloer een streep trekt dient er een zwarte streep te ontstaan, indien er echter een (wit) poeder ontstaat moet er nog geschuurd worden. 
 • Ook hier geldt hoe vlakker en strakker de ondergrond, des te mooier wordt het eindresultaat. 
 • Bestaande dilataties in ondergronden dienen altijd te worden overgenomen in het beton ciré. 
 • Scheuren of barsten dienen eerst deugdelijk gerepareerd te worden (losse delen uitschrapen, gaasband aanbrengen en opvullen met een reparatiemortel /vuller). Indien dit gebeurt met epoxy dan altijd inzanden voor hechting.  
 • Altijd egaliseren met een krimpvrije niet scheurende egaline voor calciumsulfaatgebonden vloeren. Gebruik altijd een primer/grondering (ivm kalk, vet en/of stof). 
 • Controleer voor u Boncreat Beton Cire aanbrengt of er geen uitstekende deeltjes in de egaline laag zitten, schuur of steek deze weg. 

Bestaande tegelvloeren 

 • Kijk of het tegelwerk goed vast zit, eventueel losse delen opnieuw vastlijmen en/of gaten vullen met geschikte mortel. Tegels ontvetten conform reiniging advies hierboven.
 • Scheuren of barsten dienen eerst deugdelijk gerepareerd te worden (losse delen uitschrapen, gaasband aanbrengen en opvullen met een reparatiemortel /vuller). Indien dit gebeurt met epoxy dan altijd inzanden voor hechting.  
 • Tegels voorstrijken met voorstrijk voor over de tegels , na droging alles uitvlakken en daarbij de tegels goed weg egaliseren met stabiele krimpvrije niet scheurende egaline tot het tegelwerk niet meer zichtbaar is. Indien u de voegen nog ziet maar niet voelt kunt u de vloer ook voorzien van een laag BONCREAT kleurprimer of BONCREAT BC Flex om te voorkomen dat de voegen tonen in de eindlaag.

WANDEN 

Gipsstuc wanden (bestaand of nieuw) 

 • Gipsstuc wordt afgeraden in natte ruimtes of condensgevoelige ruimtes zoals badkamer en keukens. Gipsstuc kan in overige ruimtes op de wand als ondergrond dienen als ze zijn ingerold met BONCREAT PRIMER
 • Indien Gipsstuc al in een Badkamer aanwezig is en netjes vlak is dient deze eerst voorzien te worden van een voorstrijk plus 2 lagen BONCREAT BC FLEX met daaronder kimband in de hoeken.
 • Een andere optie (harder) is om de wanden eerst te voorzien van BONCREAT PRIMER en klimband in de hoeken.
 • Vervolgens dient het geheel gestuct te worden met circa 5 mm fijne stabiele cementgebonden stuc zoals Cementstuc 955 en na droging voorzien van BONCREAT PRIMER. De stuclaag dient wel in de inwendige hoeken vrijgehouden te worden van elkaar (ingesneden hoeken)

Gasbeton/Ytong blokken/ Kalkzandsteen. 

 • Altijd voorstrijken met een primer en vervolgens vlak stucen, laten drogen en met BONCREAT PRIMER behandelen. 
 • In badkamer dient de stuc een stabiele fijne cementgebonden stuc te zijn bijvoorbeeld Cementstuc 955, hierin moeten tevens in de natte cel een vochtscherm A0 en kimband verwerkt zijn. In badkamers adviseren wij om kalkzandsteen altijd te voorzien van alkalibestendig metergaas (wapening) 

Gipsplaten (groene) 

 • De naden en schroefgaten afsmeren, de naden altijd met goed gaasband afwerken omdat daar de kans op scheuren aanwezig is. 
 • De Gipsplaten vervolgens goed voorstrijken en stucen, in natte ruimtes /condensgevoelige ruimtes met fijne stabiele cementgebonden stuc met daaronder in de natte cel vochtscherm A0 en kimband. 

Bestaand tegelwerk wand 

 • Kijk of het tegelwerk goed vast zit, eventueel losse delen opnieuw vast lijmen. 
 • Tegels voorstrijken met een kwartshoudende primer, na droging alles uitvlakken zodanig dat de tegels niet meer zichtbaar zijn en daarbij de voegen goed dichten, werk in badkamers altijd met een fijne krimpvrije cementgebonden stuc van circa 5mm dikte bijvoorbeeld Cemstuuk 955 

WEDI platen (of vergelijkbaar) 

 • Vlak in badkamers uit met een fijne krimpvrije cementgebonden stuc van circa 5mm dikte bijvoorbeeld Cementstuc 955. Maak in badkamers altijd eerst gebruik van het WEDI waterdichtings systeem  

MEUBELS / AANRECHTBLADEN  

Hout 

 • Altijd stabiele platen gebruiken zoals watervast multiplex of watervast MDF. Ook regulier MDF kan worden gebruikt. Bedacht moet worden dat de uitzettingscoëfficiënt van regulier MDF groter is dan van het watervaste. Dat impliceert dat spanningen op de naden daarbij altijd groter is en eerder tot scheurvorming zou kunnen leiden, zeker bij grotere oppervlaktes wordt dat belangrijk. 
 • Onderlinge delen verljmen met constructie houtlijm (klasse D4) en aan elkaar vast schroeven.  
 • Hoe groter het lijmoppervlak des te beter het eindresultaat, in verstek werken is het beste advies, opdikken kan ook.   
 • Op alle werkingsgevoelige naden goed gaasband aanbrengen en de schroefgaten en naden altijd afsmeren met plamuur en na droging vlakschuren.
 • Ook kan BC flex voorstuc worden toegepast. Of bijvoorbeeld Glasweefsel Band met een epoxy laag (zie verwerking aanrechtbladen)
 • Uitwendige hoeken altijd minimaal R3 afronding of hoger ivm stootschade 

Kunststoffen 

Vanwege de grote verscheidenheid in kunststoffen verwijzen wij u naar het informatieblad kunststoffen. 

Algemeen 

Werk nooit over kit en/of kitresten heen, verwijder deze altijd deugdelijk en secuur 

Deze info dient als richtlijn, u kunt zich hieraan geen rechten ontlenen,