Anhydriet Dekvloeren

Een Anhydrietvloer is een vloeibare dekvloer die bestaat uit gips (calciumsulfaat), zand en water. Deze vloer heeft diverse voordelen t.o.v. traditionele cement dekvloeren. Anhydriet is bijvoorbeeld erg vloeibaar en omhult daarom bij het aanbrengen de vloerverwarmingsbuizen beter dan een cement dekvloer dat doet en is de warmte afgifte beter.

Ook heeft het materiaal zelfverdichtende eigenschappen en geeft het veelal een goede vlakke vloer omdat het materiaal uit zichzelf nivelleert.

Anhydriet vloeren hebben daarnaast een veel hogere weerstand tegen scheurvorming in combinatie met een hoge buigsterkte, hierdoor is de vloer zeer geschikt als zwevende dekvloer en is er minder behoefte aan dilataties dan bij een cement dekvloer.

Anhydriet vloeren zijn ideale vloeren voor Beton Ciré zeker in combinatie met vloerverwarming.

Een nadeel van een Anhydriet vloer is dat de vloer gevoeliger is voor vocht en daardoor niet geschikt voor bijvoorbeeld badkamers. Ook moet een Anhydriet eerst geschuurd en voorgelijmd worden voordat er op gewerkt kan worden met Beton Ciré eof egalines.

-Toegestaan restvochtpercentage voor aanbrengen Beton Ciré 0.5 %.