Anhydriet Dekvloeren

Een Anhydrietvloer is een vloeibare dekvloer die bestaat uit gips (calciumsulfaat), zand en water. Deze vloer heeft diverse voordelen t.o.v. traditionele cement dekvloeren. Anhydriet is bijvoorbeeld erg vloeibaar en omhult daarom bij het aanbrengen de vloerverwarmingsbuizen beter dan een cement dekvloer dat doet en is de warmte afgifte beter.

Ook heeft het materiaal zelfverdichtende eigenschappen en geeft het veelal een goede vlakke vloer omdat het materiaal uit zichzelf nivelleert.

Anhydriet vloeren hebben daarnaast een veel hogere weerstand tegen scheurvorming in combinatie met een hoge buigsterkte, hierdoor is de vloer zeer geschikt als zwevende dekvloer en is er minder behoefte aan dilataties dan bij een cement dekvloer.

Anhydriet vloeren zijn ideale vloeren voor Beton Ciré zeker in combinatie met vloerverwarming.

Een nadeel van een Anhydriet vloer is dat de vloer gevoeliger is voor vocht en daardoor niet geschikt voor bijvoorbeeld badkamers. Ook moet een Anhydriet eerst geschuurd en voorgelijmd worden voordat er op gewerkt kan worden met Beton Ciré eof egalines.

-Toegestaan restvochtpercentage voor aanbrengen Beton Ciré 0.5 %.

De meeste anhydrietdekvloeren worden niet gebruiksklaar opgeleverd, dus moet het vloerenbedrijf vaak welke nabehandeling noodzakelijk is. Is er geen sprake van een calciumcarbonaathuidje, dan kan worden volstaan met het schoonschuren en goed stofvrij zuigen van de vloeren. Is er wel een ‘huidje’ aanwezig, dan onderscheiden we twee typen:

a) Calciumcarbonaathuidje/bleedinghuidje

Na het aanbrengen, verspreiden en afdobberen van de anhydrietvloer ontstaat er een dun laagje ‘bleedingwater’ aan het oppervlak van de vloer. De in dit water aanwezige kalk, afkomstig uit de specie, kan reageren met kooldioxide uit lucht tot calciumcarbonaat. Dit zet zich af op het oppervlak als een dun schilferig huidje. Voor het aanbrengen van een hechtende vloerafwerking moet dit huidje eerst worden weggeschuurd.

b) Gipshuidje

Door uittreding van vocht uit de anhydrietvloer kan er op de toplaag een zacht gipslaagje ontstaan. Ook dit laagje moet volledig worden verwijderd door borstelen of schuren. Vaak worden anhydrietvloeren te zwaar/intensief geschuurd of geborsteld, waardoor de top van de vloer gedeeltelijk of volledig wordt opengehaald, waardoor het zuigende karakter nog sterker wordt. Na het stofvrij maken van de vloer met een industriestofzuiger is de vloer klaar om te primen en te egaliseren.

Voordeel
Verwerkingsvriendelijk
Hogere druk- en buigsterkte
Hogere dagproductie / meer m²
Lagere prijs per m² bij grotere oppervlaktes
Vrijwel spanningsvrij vloeroppervlak, hierdoor nagenoeg geen kans op scheurvorming
Grotere oppervlakken zonder dilataties

Nadeel
Langere droogtijd
Vochtgevoelig, niet geschikt voor natte ruimtes zoals badkamers
Aanbrengen vochtscherm niet zinvol
Nabewerking meestal noodzakelijk door een bleedinghuidje of gipslaagje