<
Meer inspiratie vindt u op Instagram klik hier
Showroom: Dinsdag t/m Zaterdag van 9.30-16.30 uur  Tel: 078 - 6100 818
Kant en klaar Beton Ciré
No products in the cart.

TECHNISCH INFORMATIE CENTRUM

Beton Ciré over bestaande tegels aanbrengen

Kijk of het tegelwerk goed vast zit, lijm losse delen opnieuw vast. Ontvet met goede ontvetter en spoel goed na met schoon water, laat 24 uur drogen.

Tegels voorstrijken met een primer voor tegels, na droging tegels en voeg uitvlakken/egaliseren.  Zorg er voor dat de tegels en voegen niet meer zichbaar zijn.

 • Gebruik bij badkamerwand altijd een fijne krimpvrije cementgebonden stuc van circa 5mm dikte
 • Gebruik bij vloeren (niet douchecel) altijd een krimpvrije egaline van goede kwaliteit

controleer altijd de productbladen voor meer informatie

 

Beton Ciré aanbrengen over Gips Stuc (bijv Rotband etc)

Gipsstuc wordt afgeraden in natte ruimtes of condensgevoelige ruimtes zoals badkamer en keukens. Gipsstuc kan in overige ruimtes op de wand als ondergrond dienen mits behandeld met Boncreat voorstrijk. Zorg er altijd voor dat buitenhoeken niet te scherp zijn

GIPSSTUC IN DE BADKAMER

Indien Gipsstuc al in een Badkamer aanwezig is dient deze eerst voorzien te worden van een voorstrijk plus vochtscherm voor binnen (kwaliteit minimaal A0) met kimband in de hoeken,

Vervolgens dient het geheel gestuct te worden met circa 5 mm fijne krimpvrije cementgebonden stuc en na droging voorzien van Boncreat Voorstrijk.

Een andere werkwijze in de badkamer is het volledig waterdicht maken van de Gipsstuc wanden met Boncreat Epoxy in 2 lagen. Kijk voor de juiste werkwijze daarvoor in het informatie centrum

Beton Ciré over Gasbeton/Ytong/Kalkzandsteen en andere blokken/stenen

Gasbeton/Ytong blokken/ Kalkzandsteen.

Altijd voorstrijken met een primer en vlak stucen, laten drogen en met Boncreat Voorstrijk behandelen.

In badkamer dient de stuc een krimpvrije fijne cementgebonden stuc te zijn, hierin moeten tevens in de natte cel een vochtscherm A0 en kimband verwerkt zijn. Maak de natte cel eventueel volledig waterdicht met Boncreat Epoxy.

Beton Ciré over gipsplaten

Gipsplaten (in badkamer groene)

De naden en schroefgaten afsmeren, de naden altijd met goed gaasband afwerken omdat daar de kans op scheuren aanwezig is. De Gipsplaten vervolgens goed voorstrijken en stucen.

In natte ruimtes /condensgevoelige ruimtes altijd stuken met fijne krimpvrij cementgebonden stuc met in de natte cel als eerste een vochtscherm A0 en kimband. Maak in badkamer de natte cel eventueel volledig waterdicht met Boncreat Epoxy

Een aanrechtblad van Beton Ciré maken

Altijd watervast multiplex of watervast MDF gebruiken om het blad van te maken.

Onderlinge delen verlijmen met constructie houtlijm (klasse D4) en alles goed aan elkaar vast schroeven. Hoe groter het lijmoppervlak des te beter het eindresultaat, in verstek werken of opdikken is het advies.

Op alle werkingsgevoelige naden goed wapeningsband aanbrengen en de schroefgaten en naden altijd afsmeren met 2 component plamuur en na droging vlakschuren.  De wapeningsband kan weggewerkt worden met een extra laag Beton Ciré.

Ook kunt u in plaats daarvan 2 lagen Boncreat Epoxy aanbrengen, in de 2e laag strooit u dan kwartszand.

Beton Ciré aanbrengen op Melamine

Het oppervlak dient na ontvetten volkomen mat geschuurd te worden met een fijne korrel (bijv K150). Daarna goed stofvrij maken en Boncreat Primer aanbrengen. Na 12 uur kunt u Afwerken met Boncreat Kant en Klaar Beton Ciré

Beton Ciré aanbrengen op Epoxy

Het oppervlak dient na ontvetten volkomen mat geschuurd te worden met een fijne korrel (bijv K150). Daarna goed stofvrij maken en Boncreat PU lak aanbrengen. Na 12 uur kunt u Afwerken met Boncreat Kant en Klaar Beton Ciré

Bovenstaande werkwijze geldt niet voor Epoxy met een ingestrooide zandlaag, daar kunt u direct op werken

 

 

 

 

 

Beton Ciré op Anhydriet vloer

Het anhydriet moet minimaal 42 dagen oud zijn, met een restvochtpercentage van maximaal 0,5 %

Controleer of de sliblaag nog aanwezig is, deze dient verwijderd te worden door de anhydriet dekvloer te schuren. (indien u met een muntje over de vloer een streep trekt dient er een zwarte streep te ontstaan, indien er echter een (wit) poeder ontstaat moet er nog geschuurd worden.

 • Altijd egaliseren met een krimpvrije niet scheurende egaline voor calciumsulfaatgebonden vloeren. Gebruik altijd een primer/grondering (ivm kalk, vet en/of stof). Ook hier geldt hoe vlakker en strakker de ondergrond, des te mooier wordt het eindresultaat.
 • Bestaande dilataties in ondergronden dienen altijd te worden overgenomen in het beton ciré.
 • Scheuren of barsten dienen eerst deugdelijk gerepareerd te worden (losse delen uitschrapen, gaasband aanbrengen en opvullen met een reparatiemortel /vuller). Indien dit gebeurt met epoxy dan altijd inzanden voor hechting.

Controleer voor u Boncreat Beton Cire aanbrengt op de egaline laag of er geen uitstekende deeltjes in de egaline laag zitten, schuur of steek deze weg, stofzuig goed en breng de Boncreat Primer aan voor dat u met het Beton Ciré begint.

 

Beton Ciré op een zandcement dekvloer.

De zandcement dekvloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn, met een restvochtpercentage maximaal 2,5 %

Altijd egaliseren met een krimpvrije niet scheurende egaline en de juiste voorstrijk. Altijd geldt hoe vlakker en strakker de ondergrond, des te mooier wordt het eindresultaat.

 • Bestaande dilataties in ondergronden dienen altijd te worden overgenomen in het beton ciré.
 • Scheuren of barsten dienen eerst deugdelijk gerepareerd te worden (losse delen uitschrapen, gaasband aanbrengen en opvullen met een reparatiemortel /vuller). Indien dit gebeurt met epoxy dan altijd inzanden voor hechting.

Controleer voor u Boncreat Beton Cire aanbrengt of er geen uitstekende deeltjes in de egaline laag zitten, schuur of steek deze weg. Stofzuig goed en breng de Boncreat Primer aan voor dat u met het Beton Ciré begint.

Badkamerwand waterdichtmaken met Boncreat Epoxy

 • Buitenhoeken afronden
 • Dunne epoxy Hechtlaag aanbrengen van ca. 200 gr/m2 Boncreat epoxy
 • Na uitharding mat opschuren (korrel 150-180) en stofvrij maken
 • Vervolgens een tweede dunne laag Boncreat Epoxy ca. 200 gr/m2 aanbrengen, voorzie daarbij in deze 2e laag alle inwendige hoeken van Glasweefsel 200 gr/m2. Doe dit ook op plaatsen waar leidingen de muur uitkomen
 • Na uitharding licht schuren (korrel 150-180) en stofvrij maken

Indien u verwacht dat wanden kunnen scheuren (bijvoorbeeld inwendige hoeken) dient u in de tweede laag volledig Glasweefsel van 200gr/m2 aan te brengen.

Zorg altijd dat de ondergrond goed droog is !! Kit na het aanbrengen van het Beton Ciré alle naden, gaten etc goed af.

Schade in Boncreat Beton Ciré repareren

Hou een reparatie altijd zo klein mogelijk.!!

Schuur lichtjes op/ krab eventueel uit of maak een kleine verdieping, verwijder stof en breng het Beton Ciré aan in/op de schade plek. Laat 12 uur drogen en schuur lichtjes op, herhaal indien nodig. Lak vervolgens goed plaatselijk af, doe dit altijd iets groter dan de gerepareerde plek, herhaal dit 3 maal.

Indien is afgewerkt met Boncreat Epoxy of Minerale Eco Sealer, dient u deze middelen te gebruiken.

Ondergrond ontvetten

Vette ondergronden kunt u reinigen door 1 deel Ammonia te mengen met 9 delen water en de ondergrond hiermee te reinigen. Vervolgens 2 maal schoonspoelen met gewoon water en 24 uur laten drogen.

Afkitten van de Badkamer

Kit alle naden en gaten in een badkamer deugdelijk af met een zuurvrije siliconenkit. Vergeet daarbij niet de kraanleidingen, boorgaten van douchestangen of douchewanden et cetera.

U kunt de badkamer 7 dagen na het gereedkomen van het Beton Ciré afkitten

Schade in Boncreat Beton Ciré repareren

Hou een reparatie altijd zo klein mogelijk.!!

Schuur lichtjes op/ krab eventueel uit of maak een kleine verdieping, verwijder stof en breng het Beton Ciré aan in/op de schade plek. Laat 12 uur drogen en schuur lichtjes op, herhaal indien nodig. Lak vervolgens goed plaatselijk af, doe dit altijd iets groter dan de gerepareerde plek, herhaal dit 3 maal.

Indien is afgewerkt met Boncreat Epoxy of Minerale Eco Sealer, dient u deze middelen te gebruiken.

Schade in Boncreat Beton Ciré repareren

Hou een reparatie altijd zo klein mogelijk.!!

Schuur lichtjes op/ krab eventueel uit of maak een kleine verdieping, verwijder stof en breng het Beton Ciré aan in/op de schade plek. Laat 12 uur drogen en schuur lichtjes op, herhaal indien nodig. Lak vervolgens goed plaatselijk af, doe dit altijd iets groter dan de gerepareerde plek, herhaal dit 3 maal.

Indien is afgewerkt met Boncreat Epoxy of Minerale Eco Sealer, dient u deze middelen te gebruiken.